URBUMI DĒĻOS
           Urbumi detaļās tiek veikti ar NOTMAYER caurplūdes daudzvārstu urbmašīnu, veicot vertikālos un gala urbumus.